print preview

Update sa Kaso ni Lordei Hina
Opisina ng Tsanselor, 29 Pebrero 2012

Kalagayan ng Kalusugan

Kasong legal laban sa mga umatake kay Lordei

Paghahanap sa ikalawang salarin

Nasa laya pa ang isa pang salarin. Umapela sa Quezon City Police ang UP Diliman Task Force Lordei Hina sa isang pulong hinggil sa kaso na ginanap noong 10 Pebrero para aktibong tugisin/magsagawa ng “manhunt” para mahuli ang isa pang salarin at maikulong.

Iminungkahi ni Major Baltazar ng UPDP na iaakyat ang apela/hiling sa Philippine National Police (PNP). Iminungkahi niya sa Administrasyon ng UP na magpadala ng opisyal na liham at/o magtakda ng pulong sa PNP para matalakay ang aktibong pagtugis sa isa pang salarin.

Probisyon para sa Tulong Pampinansiya

Ang paunang gastos (PhP 380,071.18) sa pagpapaospital ni Lordei sa Capitol Medical Center ay sinagot ng UP Diliman.

Ang mga mag-aaral, miyembro ng fakulti, at mga empleado ay nagsasagawa ng kani-kanilang aktibidad upang makalikom ng pondo para makatulong sa pantustos sa pagpapaospital ni Lordei at ng iba pa niyang kailangan.

Ipinaalam ni Gng. Hina sa OVCSA na bumisita noong 24 Pebrero ang isang kawani ng Opisina ni Bise Presidente Jejomar Binay at sinabing tutulong sa gastos sa ospital ang kanilang opisina. Lubhang natutuwa ang UP sa magandang-loob na ipinakita ni Bise-Presidente Binay at hinihintay na lamang ang kaniyang kumpirmasyon.

–Salin mula sa Sentro ng Wikang Filipino